Δυνατότητες

Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης κρατήσεων ξενοδοχείων μικρής και μεσαίας δυναμικότητας

 • Πλήρης Διαχείριση Κρατήσεων
 • Ιστορικό Πελατών & Κρατήσεων
 • Διαχείριση Πληρωμών
 • Στατιστικά Στοιχεία
 • Υπενθυμίσεις – Σημειώσεις
Επικοινωνηστε
 • Δυνατότητες
 • Ειδικά Χαρακτηριστικά

  Διαδικτυακή εφαρμογή με υποστήριξη διαφορετικών γλωσσών (Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά)

  • Αυτοματοποιημένος Μηχανισμός Αποφυγής Διπλοκρατήσεων
  • Αυτοματοποιημένη Εισαγωγή Κρατήσεων
  • Δυνατότητα Δημιουργίας Πολλαπλών Χρήστων
  • Ομαδικές Καταχωρήσεις Κρατήσεων
  • Κρατήσεις Σε Ασφαλές Πιστοποιημένο Διαδικτυακό Περιβάλλον
  Επικοινωνηστε
 • Ειδικά Χαρακτηριστικά
 • Συνδεσιμότητα

  Σύνδεση όλων των καναλιών κρατήσεων για ταυτόχρονη ενημέρωση ημερολογίων και τιμών

  • Σύνδεση Με Booking.com - Expedia - Venere
  • Σύνδεση Με Airbnb κτλ Με Την Χρήση Ημερολογίου ICAL
  • Σύνδεση Με Την Ιστοσελίδα Της Επιχείρησης
  • Άμεση Ενημέρωση Διαθεσιμότητας Όλων Των Συνδεδεμένων Ιστοτόπων
  • Ταυτόχρονη Αλλαγή Τιμών Σε Όλους Τους Συνδεδεμένους Ιστότοπους
  Επικοινωνηστε
 • Συνδεσιμότητα